page view image

Exhibition Game Kanada - USA

Information
event image

Tjuvstarta julhelgen med hockey i absolut världsklass när Kanada och USA möts i en träningsmatch i Kungsbacka inför IIHF Junior-VM i Göteborg 

Hanhals Hockey och Kungsbacka är stolta över att kunna presentera det absoluta bästa som juniorhockeyn i världen har att erbjuda. Den 23 december tjuvstartar vi julen med att erbjuda en förhandstitt på ett stort antal blivande NHL-spelare.

Både Kanada och USA har många draftade spelare i sina trupper och det är unikt att Kungsbacka och Hanhals kan erbjuda denna form av upplevelse.


Kick off the Christmas weekend with world-class hockey as Canada and the USA face off in a Exhibition Game in Kungsbacka ahead of the IIHF World Junior Championship in Gothenburg.

Hanhals Hockey and Kungsbacka are proud to present the absolute best that junior hockey worldwide has to offer. On December 23, we're jumpstarting the holiday season by providing a sneak peek at a large number of future NHL players.

Both Canada and the USA boast many drafted players in their squads, and it's unique that Kungsbacka and Hanhals can offer this type of experience.


Restriktioner

Det är förbjudet att medföra vätskor samt föremål som kan tillfoga annan person skada. Förbudet gäller till exempel paraplyer och cykel-batterier. Visitering kommer att ske i anslutning till entrén.
Garderob kommer inte att finnas tillgänglig i arenan och på grund av säkerhetsskäl får ryggsäckar och väskor inte medtas in på arenan.
Rökning är förbjuden både inne i och utanför arenan vilket gäller Lagen om tobak och liknande produkter. Observera även att du inte kan lämna arenan för att gå ut och röka. Den som lämnar arenan efter inträde har inte rätt till återinträde. Rökförbudet innefattar även e-cigaretter.

Restrictions: It is forbidden to bring liquids and objects that may cause harm to others. This prohibition includes items like umbrellas and bicycle batteries. Inspection will take place at the entrance.
A wardrobe will not be available at the arena, and due to security reasons, backpacks and bags are not allowed inside the arena.
Smoking is prohibited both inside and outside the arena, following the Law on Tobacco and Similar Products. Please note that you cannot leave the arena to smoke. Those who exit the arena after entry do not have the right to re-enter. The smoking ban also includes e-cigarettes.

Ansvarsfriskrivning

Köpt biljett återköp ej.